کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را؟ کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را؟

غیبت نکرده ای که شوَم طالب حضور پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را ...

هــــــــــــــــوم !

دیدین یه چیزایی رو نمیشه ازش دل کند؟

خسته و کوفته از راه رسیدم

دنبال یه چیز متفاوت بودم

شکلات صبحانه رو باز کردم

یه مقدارشو خوردم

دیدم نمیشه ازش دل کند

هرچی می خوردم - نمی تونستم تصمیم بگیرم

که قاشق اخر باشه

تا دخلش رو آوردم !

٢٠٠ گرم شکلات صبحانه .....

   + امیــــر ; ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢
comment نظرات ()