کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را؟ کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را؟

غیبت نکرده ای که شوَم طالب حضور پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را ...

مطلب قابل نشر

تو بعضی جاها نوشتن

سازمان ملل گفته اگه یک میلیون ایرانی

ایمیل بفرستند که نوروز ایرانیه

میشه مال ایران !!

وگرنه میشه مال افغانستان

اینم آدرسشه

خودتون ببنید

http://www.petitiononline.com/Norouz/petition-sign.html

البته من هنوز رای نهایی رو ندادم چون اشاره مستقیم به نام ایران رو ندیدم بجز کلمه Persian Cultural Center

   + امیــــر ; ۳:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/٢٥
comment نظرات ()