راننده

راننده احمق پشت سری !

از کجا معلوم من بیشتر از تو عجله نداشته باشم؟

خب راه که باز شه میرم !

بی خودی با بوق زدن اعصاب داغون منو  داغون تر نکن .... !

/ 2 نظر / 31 بازدید
نیلوفر

مدینه گفتی و کردی کبابم. البته ما (منو و جوجو و نزدیکان) کلاَ آدم های کم صبری هستیم و خدا رحم کنه به کسی که الکی پشت سرمون بوق بزنه. بسته به ظرفیت هر کدوم یه عکس العمل انجام میدیم. [نیشخند] اینجوریه.. البته خوب بیشتر وقت ها سعی میکنیم فرهنگ شهر نشینی رو رعایت کنیم [عینک]

مهربان

تازه فک کن من یه بار پشت چراغ قرمز وایساده بودم پشت سریم بوق میزد!! مربیمم چراغ قرمز و نشونش داد باز بوق میزد. بعد که فحشش داد آروم گرفت [نیشخند]