/ 4 نظر / 19 بازدید
ملیکه در تمنای وصال

در میکده ام : چون من بسی اینجا هست مجروحم و مستم و عسس می بردم مردی ، مددی ، اهل دلی ، آیا نیست ؟ [گل]

ستایش

راستش من که کارکارمندی یابه قول توشغل اداری رو دوست دارم .شعرازخودت بود بابا ای ول تویگه کی هستی؟[چشمک][خرخون]

ملیکه در تمنای وصال

یادمان باشد از امروز خطایی نکنیم گر که در خویش شکستیم صدایی نکنیم پر پروانه شکستن هنر انسان نیست ؛ گر شکستیم زغفلت من و مایی نکنیم[لبخند]