یه روز سخت

ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺭﻭﯼ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﻣﺎ... ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻣﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎﺭ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ ﺩﺍﺭﻩ

ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻧﺪﻭﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺩﺭﺩ ﮔﺮﻓﺖ

ﺭﻓﺘﻢ عصب کشی ﮐﺮﺩﻡ

ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﺪﻭﻥ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﻧﺸﺪ

ﻫﺮﺳﺎﻝ ﺍﺫﯾﺖ ﻣﯿ‌‌ﮑﺮﺩ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺎﯾﯽ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﻣﺎﺭﻭ ﺭﻭﺍﻧﻪ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﯿ‌‌ﮑﺮﺩ

ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﮕﻬﺶ ﺩﺍﺭﻡ

ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﻋﺼﺒ‌‌ﮑﺸﯽ ﺍﻭﻝ، ﺩﻭﺑﺎﺭ ﺭﯼ ﺍﻧﺪﻭ ﮐﺮﺩﻡ

ﺑﺎﺯ ﺍﺫﯾﺖ ﮐﺮﺩ

ﺑﻪ ﺑﺎﺭ ﭼﺮﮎ ﮐﺮﺩ ﯾﻪ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻡ

ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺻﻮﺭﺗﻢ ﺑﺎﺩ ﮐﺮﺩ

ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻟﺜﻪ ﮐﺸﯿﺪ

ﯾﮏﺳﺎﻝ ﻣﺤﻞ ﺑﻬﺶ ﻧﮕﺬﺍﺷﺘﻢ

ﺍﻣﺎ ﺍﺣﺴﺎس کردم دوباره چرک داره

البته چون عصب نداشت درد احساس نمی کردم

از چند هفته پیش، چند روزی وقت گذاشتم برای دندونپزشکی

از چهارتا دندون عقل که باید دوتاشو می کشیدم

این دندون اذیت کنه هم دیگه کاریش نمی شد کرد

اون و کناریش باید کشیده می شد

هفته پیش یکی از دندون های عقل رو  کشیدم

سه تا کشیدنی مونده بود

دو روز پیش دندون عقله دردش شروع شد

اما بیشتر از دندون عقله نگران این دوتا بودم که درد نداشت ولی چرک داشت

اولویت کدومشون بود؟

از درد خلاص می شدم یا از چرک ؟

قصد جدی کردم و برنامه هامو برای روز یک شنبه خالی کردم تا برم از شر هر سه تاش خلاص شم

اما یکی از دوستان زنگ زد و خواست جایی همراهش باشم

من کلا نه گفتن بلد نیستم ....

آخه درد داشتم و نگران چرک لثه بودم

با این حال کل دیروز رو با اون بودم

امروز با وجود برنامه هایی که داشتم

اما دیگه باید می رفتم

رفتم و به دکتر گفتم هر سه تاش رو امروز بکش

گفت اذیت میشی

گفتم اشکال نداره بکش

خب مقدار زیادی داروی بی حسی در دو نقطه تزریق شد

مدتی گذشته و....

وای

کاش از بچگی تنبلی نمی کردم و درست حسابی مسواک می کردم

با اینکه کاملا سر شده بود

اما فشار زیادی داشت

مخصوصا من که ریشه دندون های قوی دارم

از بچگی شیر خیلی دوست داشتم

اون موقع که اینقدر فراوونی شیر نبود

حداکثر روزی دوتا شیشه شیر به هر خانواده میدادن

از این شیشه ها که عکس گاو روش بود

من اول از همه می رفتم سر یخچال و مقداری شو سرقت می کردم

یا اون سرشیر که روش بسته می شد رو با انگشت در می آوردم می خوردم

خلاصه

معنی واقعی دهن سرویس شدن رو میشه در کشیدن همزمان سه دتدون درک کرد

هم از اثر داروی بی حسی هم در اثر فشار کشیدن سه تا دندون

چنان سرگیجه ای گرفتم که تا نیم ساعت نمی تونستم تکون بخورم

در همین احوال

همون دوست دیروزی پیام داد:

دهنم سرویس شده! کارت ماشینو گم کردم

جوابشو دادم:

دهن من سرویس شده که سه تا دندون کشیدم

اصلا به روی خودش نیاورد

انگار هیچ اهمیتی نداره ....

دوباره پیام داد:

تو ماشین تو جا نمونده

جواب دادم:  سرگیجه دارم. وقتی بتونم بلند شم از جام میرم نگاه می کنم

واقعا بیشتر از نیم ساعت تو سالن انتظار نشستم تا بتونم از جام بلند بشم

تو ماشین هم که رسیدم اصلا نمی تونستم رانندگی کنم

از بی کسی خودم گریه ام گرفت که همراه همه هستم و حالا که خیلی بدحالم کسی نیست کمکم باشه

روم نمی شد به کسی بگم بیاد دنبالم

یا نمی خواستم کسی کارش رو به خاطر من رها کنه

همه گرفتارن

الان هم پایان ساله

صندلی ماشین رو دادم پایین و یه ذره خوابیدم

دو تاگاز استریل تو دهنم بود و جای دندون خونریزی داشت

حتی نمی تونستم تاکسی بگیرم چون نمی تونستم حرف بزنم

و در همین حال با وجود اینکه در پیام به اون مثلا رفیق گفته بودم از شرایط ناجورم

انگار خود بینی اش مانع میشد اصلا ببینه من چی نوشتم

فقط دنبال کارت ماشینش بود

نتونستم هیچی بهش نگم

پیام دادم بابت درک و شعور و رفاقتش ازش تشکر کردم

توقعی که نداشتم

همراهی نخواستم

حداقل اینقدر خود خواه نباش

من کجام...... چقدر می ارزم

در برابر کارت ماشین ....

و در معادله رفاقت هم

این منم که مقصرم

با چه سختی خودم رو رسوندم خونه

تو قضیه دندون این دومین باریه که وضعم وخیمه

یه بار مال همون موقع بود که بدجوری همین دندونه چرک کرد

جراحی لثه کردم

چون چرک داشت بی حس نمی شد

موقع جراحی کاملا تیغ جراحی رو حس می کردم

نه تنها بی حس نشد بلکه به علت چرک دردش چند برابر شده بود

آنقدر درد داشت که می خواستم با یه چیزی محکم بزنم تو سر خودم

وای خدا

بعدش فرایند کشیدن چرک خیلی درد آور بود

نمی دونم چقدر طول کشید اما به نظر من که خیلی اومد

اون موقع هم خودم نشستم پشت فرمون

و البته اوضاع خیلی بدتر بود

نه تنها سرم گیج میرفت، بلکه جلوی چشمم رو درست نمی دیدم

حرکت کردم و یه مقدار جلوتر زذم کنار

نمی تونین تصور کنید چه حالی داشتم

درد . سرگیجه . چشم هام درست نمی دید

با اون حال هم تا خونه رانندگی کردم

......

دکتر یه بسته چرک خشک کن قوی و مسکن قوی داده

می خوام بخوابم اما  سرگیجه دارم و  خوابم نمیبره

اینها رو ننوشتم که از کسی گله کنم. نوشتم که ... خاطره است دیگه

/ 6 نظر / 19 بازدید
niloufar

امان از وقتی دیگران عادت کنن که همیشه بهشون سرویس بدی و خدا نکنه دور از جون یه توقع کوچیک داشته باشی عین فضایی ها نگات میکنن. خدا بد نده انشاله به زودی بهت میشی. جوشونده پونه بسیار در تسکین درد تاثیر داره. به سبب خاصیت ضد عفونتیش خداییش خیلی دلم برات غصه شد استاد. یاده یه روزهایی از خودم افتادم . وقت هایی که به این نتیجه رسیدم برای دیگران همیشه خر حمومی بودم دور از جون شما که میشنوین

ستایش

چه کارخطرناکی کردی سسسسهتا تویه روزحتما یه طرف هم بود خیلی ببخشید بی عقلی کردی.حالا میخواستی دندونت رو بکشی اونم سسسسسسسسسسه تاچرا کسی روهمرات نبردی منم هیچ وقت ازکسی کمک نخواستم ولی یه موقعه های لازمه .الان خوبی؟چون برای منم این اتفاق افتاده حست میکنم کشیدن دندون یه طرف دردسرهای بعدیش یه طرف.خدابهت صبربده.امیدوارم دیگه مشکل دندون درد نداشته باشی.

ژلوفن

این دندونی که ریشه ش دچار یه جور کیست میشه و عصب کشی میکننُ هیچ جوره نمیشه نگهش داشت،باید کشیدش منم تجربه کردم و دقیقا چون عصب نداشت تا وقتی به وضع بحرانی نرسیده بود متوجه نشدم و کشیدنشم فاجعه بود،کلا دندون عصب کشی شده ریشه ش چسبندگی پیدا میکنه بخاطر همین کشیدنش سخت تر میشه... الان که میخونم دیگه یه ده روزی گذشته گویا،ولی مترونیدازول مصرف کن حتما در کنار آنتی بیوتیکایی که داده سوای همه اینا،بله...آدما حالا نگیم همشون،ولی بخشیشون تا وقتی واسشون ببُر باشی،میشناسنت بعد از اون وقتی کُند شدی،میشی بلا استفاده،از درجه اهمیت ساقط میشی!!... این نه گفتنِ خیلی مهمه،مهم تر از درخواست کمک یا همراه تو موارد اضطرار!

fateme

ول کن آدما رو ......... خودت خوبی؟؟؟؟؟ :D

صدفی

دندون درد بدترین درد دنیاست. من که یه بار 10 سال قبل تجربه اش کردم حدود یه هفته از گوش درد و دندون درد و سردرد ناشی از دندون درده خواب و خوراک نداشتم. هنوزم که هنوزه بشدت از دندونپزشکی منزجرم و الان چند ماهه رفتن بهش رو به تعویق میاندازم. با اینکه ظاهر دندونام خیلی خوب و مرتبه ولی جنسش اصلا خوب نیست .من همیشه از وقتی یادم میاد مسواک میزدم ولی شیر نمیخورم زیاد شاید برای همین دندونام بنیه!! ندارن. امیدوارم تا الان خوب خوب شده باشی. این هم یه تجربه بود هم یه امتحان تا دوستات رو واقعا بشناسی من که دیگه واسه اینجور آدمهای دور و برم تره هم خرد نمیکنم!

گیتا

منم خیلی دلم پره از دست رفاقت های یک طرفه الان خوبید؟[ناراحت]