اعتماد؟

نمی دونم  تو این پروژه مهم به رفیقی اعتماد کنم  که یه بار نارفیقی در حقم کرده ؟

تقصیر ما نیست که بر روی حرفهایمان نمی مانیم،ما بر زمینی زندگی میکنیم که هر روز خودش را دور میزند!

زمین  خودش رو دور میزنه

من از علی توقع دارم منو نپیچونه !

/ 4 نظر / 23 بازدید
مارال

کی سرت کلاه گذاشته داداش؟عکس بده جنازه تحویل بگیرا...[شیطان]

ولی نعمت ِ جنون

اعتماد کن اما کارشو توجیه نکن ! با زمین که مقایسه میکنی انگار داری خودتو گول میزنی !

رهگذر

یه جمله ی معروف تو ذهنم هست ولی بیادم نمیاد اما من مخالف اعتماد به ادمهایی هستم که یه بار خطا کردن مگر تحت شرایط خاصی